Čo je to GEO | ART?

GEO | ART je projekt, ktorý vznikol na Katedre Grafiky, Akadémie umení v Banskej Bystrici. GEO | ART vytvára priestor pre prezentáciu študentov a mladých umelcov v oblasti voľnej grafiky, grafického dizajnu a nových technológií, s využitím technológie GPS. Je založený na princípe geocachingu, boxov – skrýš umiestnených vo verejnom vonkajšom prostredí, určených súradnicami GPS. Obsahom skrýš/boxov môžu byť koncepty v podobe rôznych hier a odkazov – obdoba fluxusu, ktorými môže byť zbieranie predmetov, plnenie zadaných príkazov, dokumentácia cesty alebo napríklad zbierka mini grafických foriem autorských pečiatok. Každá skrýša má na internete svoje dáta, kde je uvedená koncepčná idea, popis miesta a súradnice GPS, podľa ktorých ju je možné lokalizovať.

Kto sa môže zapojiť do GEO | ART?

Do GEO | ART sa môžu zapojiť študenti vysokých škôl z oblasti umenia, dizajnu a iných médií. Naopak „hľadačom“ môže byť hocikto, tzn. že ktokoľvek, kto má záujem ísť hľadať kúsok skrytého umenia v boxe.

Ako funguje GEO | ART?

Hľadaj dielo – ktokoľvek:

 1. vyber si box, ktorý chceš hľadať
 2. zadaj súradnice boxu do GPS navigácie
 3. nájdi box, zober alebo nechaj dielo – ak dielo zoberieš, vlož do boxu niečo svoje
 4. označ na web stránke, že box bol nájdený

Pridaj dielo – študent umeleckej školy:

 1. vytvor grafiku, maľbu, čokoľvek, čo súvisí s výtvarným umením
 2. ulož ju do nálepkou označeného boxu spolu so zápisníkom a perom
 3. nájdi miesto a skry svoj box
 4. zaznač si GPS súradnice
 5. zaregistruj svoj box a jeho súradnice v sekcii „pridaj dielo“
 6. napíš niečo o sebe vo svojom profile
 7. čakaj, kým tvoj box niekto nájde

Čo má box obsahovať? Súčasťou boxu má byť okrem diela alebo odkazu aj logo projektu, malý zápisník alebo hárok papiera pre zanechanie odkazu a niečo na písanie. Kartičku s logom a hárok pre odkazy si môžeš stiahnuť, vytlačiť a vložiť do boxu.
Box by nemal obsahovať veci, ktoré podliehajú skaze, napr. jedlo, tekutiny.

Kde môže byť box uložený? Box môže byť uložený na ktoromkoľvek mieste – napr. niekde v prírode, v interiéri. Nesmie byť však umiestnený tam, kde nemá prístup každý, tzn. na súkromnom pozemku alebo na miestach, kde sa napr. platí vstupné.

Stiahni si návod Stiahni veci do boxu


Kontakt

Kontaktovať náš môžeš na adrese geoart@aku.sk.